Certifikata

JCI - Komisioni i Përbashkët Ndërkombëtar

Komisioni i Përbashkët Ndërkombëtar (JCI) ka si mision primar të përmirësojë cilësinë e kujdesit shëndetësor në livel ndërkombëtar. Komisioni i Përbashkët i është përkushtuar përmirësimit të cilësisë dhe sigurisë së pacientit në shërbimet e kujdesit shëndetësor për më shumë se 75 vjet. Sot Komisioni i Përbashkët është organi kryesor i akreditimit në botë për Strukturat Spitalore dhe inspekton më shumë se 19,000 organizata dhe shërbime të kujdesit shëndetësor në Shtetet e Bashkuara dhe ndërkombëtarisht përmes një procesi akreditimi vullnetar. JCI ka bazën e saj  në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u themelua në vitin 1994 dhe është i pranishëm në më shumë se 90 vende.

Certifikimi CE

Marka CE është një markë që duhet të ngjitet në lloje të caktuara të produkteve nga vetë prodhuesi, i cili me të vetë-çertifikon pajtueshmërinë (ose konformitetin) me kërkesat thelbësore për marketing dhe përdorim në Bashkimin Evropian të vendosur në direktivat e qasjes së re.

ICC 5 STAR HOTELS

Këshilli Internacional i Certertifikimit ofron shërbimin e klasifikimit dhe certifikimit 5 Yje për Hotele, Resorte, Qendra Kujdesi, SPA, B & B, Vëndpushime, të vlefshme dhe të njohura në Bashkimin Evropian si në të gjitha vendet e tjera që marrin pjesë në iniciativën ICC 5 STAR HOTELS.

UNI EN ISO 22000 : 2018

ISO 22000: 2018, Sistemet e sigurisë ushqimore - Kërkesat për çdo organizatë në zinxhirin ushqimor përcaktojnë kërkesat për një sistem të menaxhimit të sigurisë ushqimore. Ajo përcakton se çfarë duhet të bëjënjë organizatë për të demonstruar aftësinë e saj për të kontrolluar rreziqet e sigurisë ushqimore dhe për të siguruar që ushqimi i tij të jetë i sigurt për konsum.

UNI EN ISO 45001 : 2018

Një organizatë është përgjegjëse për shëndetin dhe sigurinë në punë (SSHP) të punëtorëve dhe të tjerëve që mund të ndikohen nga aktivitetet e saj. Kjo përgjegjësi përfshin promovimin dhe mbrojtjen e shëndetit të tyre fizik dhe mendor. Miratimi i një sistemi të menaxhimit të SSHP ka për qëllim që t'i mundësojë një organizate të krijojë vende pune të sigurta dhe të shëndetshme, të parandalojë lëndimet dhe sëmundjet që lidhen me punën dhe të përmirësojë vazhdimisht performancën e saj të SSHP.

Certifikim Halal International ICC

Feja islame, me 1.5 miliardë besimtarë në më shumë se 50 vende, përfaqëson një "rezervuar" shumë të madh të konsumatorëve të rinj potencialë; megjithatë, para se të afrohemi me botën muslimane, është e domosdoshme që çdo produkt ose shërbim të respektojë urdhrat muslimanë.

Konsumatorët e produkteve / shërbimeve të certifikuara Halal (domethënë "licit") vazhdojnë të rriten. Në Evropë, ka rreth 25 milionë konsumatorë, në Francë rreth 6 milionë, në Gjermani më shumë se 4 milion dhe në Itali mbi 2 milionë.

STANDARTI  HACCP - ICC 2019

UNI 10854 certifikimi higjienik

Certifikimi HACCP promovon integrimin e sistemeve të vetëkontrollit për higjienën dhe sanifikimin me standardin ISO 9001 të certifikimit të cilësisë. 
Shërbimi u ofron organizatave kontroll të besueshëm mbi proceset e prodhimit, gjithashtu në përputhje me rregulloret e fundit kombëtare dhe të BE.

Certifikimi Sigurisë në vëndet e punës ICC

ICC ofron standardet përfundimtare për menaxhimin e riskut në vendin e punës.

Çdo vit në mbarë botën rreth 2.8 milionë jetë humben për shkak të incidenteve dhe sëmundjeve të lidhura me punën. Krijimi i vendeve të punës më të sigurta është me rëndësi absolute, siç është kuptimi i rëndësisë së sistemeve të certifikuara të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë (OH & SAS) të pavarur.

CERTIFIKIMI AGRO-ALIMENTAR  ICC BIO

Marrësit e certifikimit janë operatorët që prodhojnë, përgatisin, magazinojnë, tregtojnë ose importojnë nga një vend i tretë prodhimet bujqësore të gjalla ose të papërpunuara dhe produktet e përpunuara bujqësore të destinuara për t'u përdorur si ushqim i marrë me metodën e bujqësisë organike.  
Shërbimi është i vlefshëm si për fermerët tradicionalë që synojnë t'i nënshtrohen aktivitetit të tij me metodën e bujqësisë organike, ashtu edhe për fermerin që tashmë punon në sektorin organik dhe kërkon të jetë i certifikuar.