Certificate Details

Euroterm-AG O.P. 

Address : Osek Hilë, Gjakovë, Kosovo

NIPT/NUIS/P.IVA/TAX ID  : 811142447

Certificate UNI EN ISO 9001:2015  NO. KS-ISO-02 - REG EC. (UE) 305/2011

Certificate UNI EN 16809-1 : 2020  NO. KS-ISO-03 - REG EC. (UE) 305/2011

Certificate UNI EN ISO 14021 : 2016  NO. KS-ISO-04 - REG EC. (UE) 305/2011

Certificate C E  NO. KS-CE-02 - REG EC. (UE) 305/2011

Date of Certification : 28/06/2021

Expiration Date : 28/06/2023

Aria Shpk

Address : Lgj.6 Rruga Shën Vlashi, Ndërtesë 1 katëshe LAÇ - Lezhë - Albania

NIPT/NUIS/P.IVA/TAX ID  : M08413301Q

Certificate HACCP  NO. ALB-HACCP-01 - REG EC. (UE) 382/2021

Certificate UNI EN ISO 9001:2015  NO. ALB-ISO-04 - REG. UNI EN ISO 

Date of Certification : 22/06/2021

Expiration Date : 22/06/2023

ING. FATJON VELIU

Address : Rr. Petrit Radovicka, Tirana - Albania

Certificate NO.ALB-UNI-PDR-01: UNI/PdR 87:2020

Date of Certification : 17/10/2020

Expiration Date : 17/10/2023

iClear Aligners

Address : Lgj. Don Bosko Kompleksi Nord Konstruksion Tirana - Albania

NIPT/NUIS/P.IVA/TAX ID  : L37231001N

Certificate CE  NO. ALB-CE-04 - REG. EC 745-2017 

Certificate UNI EN ISO 9001:2015  NO. ALB-ISO-03 - REG. UNI EN ISO 

Date of Certification : 28/04/2021

Expiration Date : 28/04/2024

ELIXIR GLOBAL LLC

Address : 264 Omar Khizanishvili street, Gldani district, 0167 Tbilisi, Georgia

NIPT/NUIS/P.IVA/TAX ID  : 412738257

Certificate NO. GEO-BIO-01 : BIO ORGANIC ENVIRONMENT - REG. EC 848-2018 

Date of Certification : 30/11/2020

Expiration Date : 30/11/2025

Page 4 of 5

© 2022 All rights reserved ICC 2019. All trademarks are registered © ®. Designed By Oxygen Web Studio.